Kartoş Vermicelli

 • Hytaýyň adaty kartoşka Wermicelli lomaý

  Hytaýyň adaty kartoşka Wermicelli lomaý

  Kartoş Vermicelli Hytaýyň adaty aşhanalarynyň biridir we ýokary tehnologiýaly önümçilik enjamlary bilen arassalanan we ýokary hilli dolandyryş bilen ýokary hilli kartoşkadan, arassalanan suwdan ýasalan.“Luxin Food” 2003-nji ýylda döredilip, adaty endiklere we elde ýasalanlara miras galypdy.Müşderilere amatly lomaý bahalarda kartoşka vermiseli bilen üpjün edýäris.Kartoş Vermicelli hrustal düşnükli, çeýe, nahar bişirmekde güýçli we ýakymly.Düzümi çeýe we tagamy çeýnendir.Kartoşka wermiselli üçin iki görnüşimiz bar.Biri adaty we egri, beýlekisi hrustal we göni.

 • Zawod üpjünçiligi El bilen öndürilen kartoşka Wermicelli

  Zawod üpjünçiligi El bilen öndürilen kartoşka Wermicelli

  Kartoş vermiselli kartoşka krahmalyndan ýasalan adaty hytaý iýmitidir.Dürli tagamlarda ulanyp boljak aç-açan we çeýneli wermiselliniň bir görnüşidir.Zawodda elde öndürilen kartoşka vermiselini hödürleýäris!
  Biziň kompaniýamyz 2003-nji ýylda döredildi we şondan bäri müşderilere nesillerden bäri dowam edip gelýän başarnyklar bilen elde ýasalan adaty hytaý tagamlaryny hödürlemegi maksat edinýär.Kartoşka wermiselli ýokary hilli kartoşka krahmalyndan ýasalýar, iň oňat tagamy we gurluşyny üpjün etmek üçin seresaplylyk bilen saýlanýar.Tejribeli işgärlerimiz, her setiriň ajaýyp bolmagyny üpjün edip, her bir wermisellini döretmek üçin adaty usullary ulanýarlar.